ایتالیا - Italy

Italy
Italy-flag
 • Italian Republic
 • اروپا
 • جنوب اروپا
 • 301,323 کیلومتر مربع
 • 61,680,122 نفر
 • 36,058,199 نفر
 • 0.585
 • یورو
 • Euro
 • رم - Rome
 • UTC +01:00
 • Europe/Rome
 • ٪8.72
 • ٪10.40
 • سیستم متریک
 • 0.291
 • 0.021
 • 0.688
 • آلمانی اتریشی-باواریایی، ساردینی، ایتالیایی
  Austro-Bavarian German, Sardinian, Italian

شهرهای ایتالیا

شهرهای محبوب ایتالیا

تورهای ایتالیا

نمایش موارد بیشتر

هتل های ایتالیا

No Name Rome hotel رم-ROME

هر نفرثبت نشده رزرو کن
نمایش موارد بیشتر

پروازهای ایتالیا

تهران به میلانیک طرفه

هر نفر3,547,700تومان
تاریخ حرکت
1397/8/30
ساعت حرکت
07:00

تهران به میلانیک طرفه

هر نفر3,792,700تومان
تاریخ حرکت
1397/8/29
ساعت حرکت
12:00

تهران به میلانیک طرفه

هر نفر8,392,800تومان
تاریخ حرکت
1397/8/29
ساعت حرکت
12:00

تهران به میلانیک طرفه

هر نفر1,856,900تومان
تاریخ حرکت
1397/8/30
ساعت حرکت
07:00
نمایش موارد بیشتر