ایتالیا - Italy

Italy
Italy-flag
 • Italian Republic
 • اروپا
 • جنوب اروپا
 • 301,323 کیلومتر مربع
 • 61,680,122 نفر
 • 36,058,199 نفر
 • 0.585
 • یورو
 • Euro
 • رم - Rome
 • UTC +01:00
 • Europe/Rome
 • ٪8.72
 • ٪10.40
 • سیستم متریک
 • 0.291
 • 0.021
 • 0.688
 • آلمانی اتریشی-باواریایی، ساردینی، ایتالیایی
  Austro-Bavarian German, Sardinian, Italian

جستجوی شهرهای ایتالیا

شهرهای محبوب :country


 • SSL
 • بانک سامان
 • دامنه نرخ بلیط شرکت های هواپیمایی
 • سازمان هواپیمایی کشوری
 • حقوق مسافر
 • شاپرک